รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.1 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.78 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.18 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๔
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.98 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.06 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.07 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.13 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.19 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.12 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.04 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.93 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.98 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.12 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.97 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.52 KB