รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศภาคม ๒๕๖๖
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 8 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.54 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๖
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 7 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.73 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 6 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.2 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 5 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.09 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 3 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.49 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๖
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 4 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.74 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 2 ประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.16 KB
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.06 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ถึง ๑๖ ปี ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.17 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 12 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.62 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 11 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.16 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 10 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.29 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 9 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.1 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 8 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.87 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 7 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.32 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.87 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.79 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.34 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.1 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.78 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.18 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๔
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.98 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.06 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.07 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.13 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.19 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.12 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.04 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๔
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.93 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.98 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.12 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.97 KB
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๓
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.52 KB
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.6 KB
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.6 KB