ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอนาทวี และส่วนราชการอำเภอนาทวี โดยร่วมกันพัฒนาวัดในวัง (พระอารามหลวง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,15:39   อ่าน 95 ครั้ง