ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์สวนป่า ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ฉก.ตชด.๔๓ สงขลา) และกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ (ค่ายสิรินธร ร.๕ พัน.๓ นาทวี) ซึ่งได้สนับสนุนกำลังพลในการพัฒนาและปรับภูมทัศน์โรงเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,15:39   อ่าน 105 ครั้ง