ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์กล้าข้าวสังข์หยด จาก ชนัญชิดา หนูสีคง เกษตรอำเภอนาทวี
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,15:44   อ่าน 95 ครั้ง