ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๖๔
               วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ที่นำบุตรหลานกลับเข้าโรงเรียนเพื่อทำการเฝ้าระวังจากโรค COVID-19 ก่อนจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ONSITE โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี และสาธารณสุขอำเภอนาทวี ทำการตรวจคัดกรอง Antigen test kit หรือ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทุกคนขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอบคุณบุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,09:37   อ่าน 66 ครั้ง