ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๖๔
      วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา รับการติดตามประเมินผล โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ โดย พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ ฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่ ๔ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ เป็นประธานกรรมการ ในการติดตามประเมินผล โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการนำไปใช้ประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่า ทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการดังกล่าวในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,09:40   อ่าน 78 ครั้ง