กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูอนันธิตา เอียดบัวขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางโศภิน คงผอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0848553221
อีเมล์ : SOPIN 2507@HOTMAIL.COM

นาย จิรศักดิ์ รักนุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกมลวรรณ นรเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกฤตบุญ คงสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นาง มธุรส อมตพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายฐปกรณ์ หุลกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นาย รุสดี สนิ
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อาอีซะห์ อาแว
วิทยากรอิสลาม

นางสาวอัยดา ลาเตะ