กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประสาน ไชยเอียด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นทองพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายพงศกร สุขม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเพลินศิลป์ อุดม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5